Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2015

5607 4539 500
Reposted fromtwice twice viaolalaa olalaa
2067 932c 500
Reposted fromtelewizja telewizja viabarock barock
Młody jest gotów na wszystko, aby starszych wyprzedzić. Młodemu się spieszy. Młody nie ma tej cierpliwości, której nabiera się z doświadczeniem. Nie ma zrozumienia, że i tak zmierzamy ku jednemu. Młodym zawsze się wydaje, że zbudują nowy, lepszy świat. Wszystkim młodym. Nowym młodym, starym młodym. A i tak wszyscy zostawiają po sobie taki świat, że nie chce się na nim żyć. (…)
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromoddity oddity viamytype mytype
Ulubione | tumblr
Reposted fromweightless weightless viaolalaa olalaa

Ojcze nasz, któryś jest niemy,
który nie odpowiesz na żadne wołanie,
a tylko rykiem syren co rano dajesz znać, że świat
ciągle jeszcze istnieje,
przemów:
ta dziewczyna jadąca tramwajem do pracy
w tandetnym płaszczu z trzema pierścionkami
na palcach, z resztą snu w zapuchniętych oczach,
musi usłyszeć Twój głos,
musi usłyszeć Twój głos, by się zbudzić
w ten jeszcze jeden świt.

Ojcze nasz, który nic nie wiesz,
który nie patrzysz nawet na tę ziemię,
a tylko codzienną gazetą obwieszczasz, że świat, że nasz świat,
trwa uporządkowany: spójrz,
ten mężczyzna siedzący za stołem, schylony
nad kotletem mielonym, setką wódki, płachtą
popołudniówki tłustą od sosu i druku,
musi wiedzieć, że ty także wiesz,
musi wiedzieć, że wiesz, aby przeżyć
ten jeszcze jeden dzień.

Ojcze nasz, którego nie ma,
Którego imienia nikt nawet nie wzywa
prócz dydaktycznych broszur piszących Cię z małej litery, bo świat
radzi sobie bez Ciebie,
bądź:
ten człowiek, który kładzie się spać i przelicza
wszystkie te dzisiejsze
kłamstwa, lęki, zdrady,
wszystkie hańby konieczne i usprawiedliwione
musi wierzyć, żeś jednak jest,
musi wierzyć, żeś jest, aby przespać
tę jeszcze jedną noc...

— Stanisław Barańczak
Reposted fromhabae habae viabarock barock
5198 6882
Reposted fromsiseniorita siseniorita viabarock barock
1394 92dc 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaheima heima

December 18 2014

0725 0a25
Reposted frommisza misza viaakrew akrew
2080 f6d9
Reposted fromtwice twice viaheima heima
5684 80c8 500
Cara ♥
Reposted byothershe othershe

December 17 2014

1163 105c 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viaolalaa olalaa
8239 7b32
Reposted frommaszka maszka viaolalaa olalaa
2285 40f2 500
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaakrew akrew
9734 8fd3
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairie irie

December 14 2014

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasowaaa sowaaa
6981 93f7 500
Reposted fromdooomiiin dooomiiin viasowaaa sowaaa
3914 63d4
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaheima heima
3949 fefd
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaolalaa olalaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl